PROVOZNÍ OPRÁVNĚNÍ

STS a PDRA (standardní a předdefinované scénáře provozu)
  • Provoz bezpilotních letounů ve specifické kategorii je při dodržení podmínek možný na základě Standardních scénářů (STS) či předdefinovaných scénářů (PDRA) provozní bezpečnosti. Ty představují jednoduchý nástroj umožňující posouzení provozu.
  • Detaily jsou uvedeny v dokumentu Easy Access Rules for UAS dostupném zde.
  • Úřad pro civilní letectví ČR neposkytuje dodatečné informace k STS a PDRA a odkazuje na primární data agentury EASA.
SORA (posouzení specifických operačních rizik)
  • Pokud nelze provoz bezpilotních letounů ve specifické kategorii podřadit pod standardní či předdefinované scénáře, je nutné žádat o oprávnění k provozu, jehož nezbytnou součástí je proces posouzení rizika SORA. Ten je definován v nařízení (EU) 945/2019 a dále rozveden v dokumentech standardu AMC.
  • Detaily jsou uvedeny v dokumentu Easy Access Rules for UAS dostupném zde.
  • Úřad pro civilní letectví vydal směrnici pro zpracovávání posuzování provozních rizik SORA dostupnou zde.
LUC (osvědčení provozovatele lehkého UAS)
  • Provozovatelé ve specifické kategorii mohou žádat o získání provozního oprávnění provozovatele lehkých bezpilotních systémů LUC. Toto oprávnění, které zatím získalo jen naprosté minimum provozovatelů v EU, provozovateli umožňuje v rámci rozsahu povolení samostatné posuzování rizik a schvalování provozu bez nutnosti požadovat schválení pro jednotlivé letové činnosti ze strany Úřadu pro civilní letectví. Oprávnění LUC je v současné době nejvyšším dostupným oprávněním, které vyžaduje vybudování velmi komplexní provozní organizace umožňující žadateli zajistit bezpečný provoz.
  • Detaily jsou uvedeny v dokumentu Easy Access Rules for UAS dostupném zde.
  • Úřad pro civilní letectví ČR neposkytuje dodatečné informace k LUC a odkazuje na primární data agentury EASA.

NOVINKY

7 listopadu, 2022

Česko stojí na prahu nové éry letecké výroby. Při Hospodářské komoře vznikla nová Platforma bezpilotního letectví.

Výroba letadel a leteckých komponentů má v Česku více než stoletou historii. Právě nyní tento tradiční obor stojí na prahu nové éry, jež by se mohla soustředit kolem nejmodernějších bezpilotních technologií. Podpořit potenciál, který bezpilotní letadla pro český průmysl a export představují, si dává za cíl nová Platforma bezpilotního letectví při Hospodářské komoře ČR.

ODBORNÉ FIRMY

PARTNEŘI